Hoppa till huvudinnehåll
Aktivt val

Uppföljning Mina Möjligheters Dag

De inspirerande föreläsningstimmarna under Mina Möjligheters Dag kan betyda en hel del. Inte minst för de åtta elever som fått ta emot varsitt stipendie på 5.000 kronor vid en ceremoni på Sparbanken Sjuhärad den 9 maj 2019. 

Alla elever som i år går andra läsåret på någon av gymnasieskolorna i Borås, Mark och Svenljunga och deltagit i Mina Möjligheters Dag har haft  möjlighet att ansöka om ett stipendium.

Eleverna har i sin ansökan fått gestalta hur Mina Möjligheters Dag inspirerat dem till en lyckad gymnasietid samt hur de upplever att deras gymnasietid motiverar och ger möjligheter att komma vidare i arbetslivet eller med studier. 

Stipendiemottagare (elever) 

 • Elliot Back, Almåsgymnasiet
 • Emelie Molitor, Almåsgymnasiet
 • Emil Bertilsson, Almåsgymnasiet
 • Moa Enkvist, Almåsgymnasiet
 • Carl Kärnestedt, Almåsgymnasiet
 • Sundus Saalim, Bäckängsgymnasiet
 • Hannah Sundvall, Bäckängsgymnasiet
 • Ida Johansson, Sven Eriksonsgymnasiet
Uppföljning Mina Möjligheters Dag 2019
Bakre raden från vänster: Emil Bertilsson, Sundus Saalim, Hannah Sundvall, Ida Johansson och Elliot Back. Främre raden från vänster: Moa Enkvist, Emelie Molitor och Carl Kärnestedt.

Även fem lärare tilldelats varsitt stipendie till ett totalt belopp på 20.000 kronor för att de under en längre tid har främjat och arbetat systematiskt med värdegrundsfrågor på sin skola. Lärarna har nominerats av chef eller kollega.

Stipendiemottagare (lärare)

 • Viktor Åberg, Sven Eriksonsgymnasiet
 • Niklas Svedberg, Viskastrandsgymnasiet
 • Sören Karlsson, Viskastrandsgymnasiet
 • Emely Englund, Almåsgymnasiet
 • Martina Fjällman, Almåsgymnasiet
Uppföljning Mina Möjligheters Dag 2019
Sören Karlsson, Martina Fjällman, Emely Englund och Viktor Åberg. Saknas på bilden gör Niklas Svedberg.

Juryn har bestått av gymnasiechefer från skolorna i Borås Stad samt representanter från Sparbanken Sjuhärad AB och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Mina Möjligheters Dag är ett samarbete som påbörjades 2011 mellan Sparbanken Sjuhärad AB och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad i samarbete med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Borås Stad. Under en halvdag får alla gymnasieelever i årskurs ett i Borås Stad samt Mark och Svenljunga kommuner ta del av inspirerande föreläsningar inom etik, moral och värdegrund kopplat till Borås Stads vision ”Lust att Lära - möjlighet att lyckas”. 

 

Våren 2015 förstärkte vi samarbetet genom att gå vidare med en årlig uppföljning av Mina Möjligheters Dag i form av en ceremoni med utdelning av stipendier.