Alla elever som i år går andra läsåret på någon av gymnasieskolorna i Borås, Mark och Svenljunga och deltagit i Mina Möjligheters Dag har haft möjlighet att ansöka om ett stipendium. Eleverna har i sin ansökan fått gestalta hur Mina Möjligheters Dag inspirerat dem till en lyckad gymnasietid samt hur de upplever att deras gymnasietid motiverar och ger möjligheter att komma vidare i arbetslivet eller med studier.

Dessutom har tre lärare tilldelats varsitt stipendie på 7 000 kronor för att de under en längre tid har främjat och arbetat systematiskt med värdegrundsfrågor på sin skola. Lärarna har nominerats av chef eller kollega.

Stipendiemottagare, elever

Florian Krasniqi, Marks Gymnasieskola
Casper Johansson, Almåsgymnasiet
Yasmin Mubarak Ibdow, Almåsgymnasiet
Alva Bergkvist, Almåsgymnasiet
Erika Alvhage, Almåsgymnasiet
Ida Nordlund, Bäckängsgymnasiet
Ester Andersson, Bäckängsgymnasiet
Wilma Adcook, Bäckängsgymnasiet

Stipendiemottagare, lärare

Ann Jaldevik, Almåsgymnasiet
Martin Idehall, Sven Eriksonsgymnasiet
Malin Andersson Olsson, Viskastrandsgymnasiet

Juryn har bestått av gymnasiechefer från skolorna i Borås Stad samt representanter från Sparbanken Sjuhärad AB och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.