Hoppa till huvudinnehåll
Aktivt val

Stipendieutdelning Mina Möjligheters Dag

Sedan 2011 arrangerar Sparbanken Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad i samarbete med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad Mina Möjligheters Dag på Åhaga i Borås. Syftet med dagen är att erbjuda alla gymnasieelever i årskurs 1 i Borås Stad samt Mark och Svenljunga kommuner en dag med värdegrunden som förtecken.

De inspirerande föreläsningstimmarna under Mina Möjligheters Dag kan betyda en hel del på många sätt. Inte minst för de nio elever som fått var sitt stipendium på 5 000 kronor. Alla elever som i år går andra läsåret på någon av gymnasieskolorna i Borås, Mark och Svenljunga och deltagit i Mina Möjligheters Dag har haft möjlighet att ansöka om ett stipendium. Eleverna har i sin ansökan fått gestalta hur Mina Möjligheters Dag inspirerat dem till en lyckad gymnasietid samt hur de upplever att deras gymnasietid motiverar och ger möjligheter att komma vidare i arbetslivet eller med studier.

Även fyra lärare har tilldelats var sitt stipendium på 5 000 kronor för att de under en längre tid har främjat och arbetat systematiskt med värdegrundsfrågor på sin skola. Lärarna har nominerats av chef eller kollega.

Ett stort grattis till samtliga stipendiemottagare!

Stipendiemottagare (elever)

 • Carolina Paldanius (Almåsgymnasiet)
 • Ester Sperling (Marks Gymnasieskola)
 • Jamie Par (Sven Eriksonsgymnasieet)
 • Hanna Trimmel (Viskastrandsgymnasiet)
 • Tilda Öjerhed (Almåsgymnasiet)
 • Melina Koskela (Almåsgymnasiet)
 • Ikran Mohammod (Almåsgymnasiet)
 • Daorsa Hajzeri (Marks Gymnasieskola)
 • Elev (Almåsgymnasiet)

Stipendiemottagare (lärare)

 • Emina Beganovic (Almåsgymnasiet)
 • Torgny Svedberg (Marks Gymnasieskola)
 • Lena Sanneklint (Almåsgymnasiet)
 • Helén Rimsell (Almåsgymnasiet)
Några av stipendiemottagarna från 2020

Juryn har bestått av gymnasiechefer från skolorna i Borås Stad samt representanter från Sparbanken Sjuhärad AB och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Mina Möjligheters Dag är ett samarbete som påbörjades 2011 mellan Sparbanken Sjuhärad AB och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad i samarbete med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Borås Stad. Under en halvdag får alla gymnasieelever i årskurs ett i Borås Stad samt Mark och Svenljunga kommuner ta del av inspirerande föreläsningar inom etik, moral och värdegrund kopplat till Borås Stads vision ”Lust att Lära - möjlighet att lyckas”. 

 

Våren 2015 förstärkte vi samarbetet genom att gå vidare med en årlig uppföljning av Mina Möjligheters Dag i form av en ceremoni med utdelning av stipendier.