Syftet med dagen är att erbjuda alla gymnasieelever i årskurs 1 i Borås Stad samt Mark och Svenljunga kommuner en dag med värdegrunden som förtecken.

När eleverna påbörjar sina studier i gymnasieskolan är det viktigt att de får en positiv identifikation med sin skola, sitt program, sin klass, sina kamrater och sina lärare. Det är också viktigt att de ser att gymnasiestudierna inte bara är utmaning och arbete utan även innebär stora möjligheter för dem att skapa bra möjligheter tillsammans.

Varje programlag arbetar fokuserat med elevernas värdegrund bl.a. genom reflektioner och aktiviteter med teambuilding i samband med skolstarten och Mina Möjligheters Dag. Att sedan tillsammans med sina klasskamrater och sin lärare få ta del av Mina Möjligheters Dag bidrar i hög grad till att eleverna stärker denna positiva identifikation och att de ser de stora möjligheter de har. Lust att lära – möjlighet att lyckas!

2.500 elever från gymnasierna i Borås, Mark och Svenljunga mötte upp på Åhaga. De fick ta del av Mina Möjligheters Dag, som i år genomfördes för nionde gången i det samarbete Sparbanken Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad.

Huvudpunkten var självfallet de två föreläsarna, Christina Rickardsson och Rogerio Silva.

Evenemanget inleddes med känd musik framförd av elever från estetiska programmet på Marks gymnasium. De underhöll även i pausen.

Föreläsare

  • 2019: Christina Rickardsson, föreläsare och författare, samt Rogerio Silva, en av grundarna till Locker Room Talk.
  • 2018: Aron Anderson, äventyrare och motivationstalare samt Bob Hansson, problembarn och värsting som blivit poet.
  • 2017: Tobias Karlsson, professionell dansare, koreograf och konferencier samt Ami Hemviken, föreläsare inom beteende, påverkan, relationer och kommunikation.
  • 2016: Tobias Karlsson, professionell dansare, koreograf och konferencier samt Milad Mohammadi, jurist, statsvetare och omskakare.
  • 2015: Annelie Pompe, äventyrare samt Peter Swartling, entreprenör inte minst inom musik och artistbranschen.
  • 2014: Isabelle McAllister, designer och inredare samt Paolo Roberto, programledare, idrottsman och f.d. värsting.
  • 2013: Petter Askergren, artist och författare samt Annelie Pompe, äventyrare.
  • 2012: Emma Igelström, tidigare elitsimmare samt Leo Razzak, social entreprenör och föredragshållare.
  • 2011: Pär Johansson, Glada Hudikteatern samt Jan Bylund, ståuppkomiker och programledare.