Idrotten är viktig för samhället, inte minst när det handlar om inkludering, folkhälsa, gemenskap och att ge barn och unga en meningsfull fritid.

Vi vet att det har varit en tuff tid med inställda aktiviteter och minskade intäkter till följd av pandemin. Dessutom slutar nu allt fler barn och unga att idrotta, enligt Riksidrottsförbundet. Vi vill ge er ökade möjligheter att vända den trenden.