Bankens Facebooksida heter facebook.com/sparbankensjuharad

Tänk på att vi inte kan svara på frågor innehållande personlig information som personnummer, kontonummer, kortnummer, PIN-kod, lösenord eller annan känslig information via Facebook. Har du frågor om dina personliga ärenden måste du vara identifierad. Du kan i dessa fall med fördel vända dig till Kundcenter Personlig Service på 033-10 50 60. Där legitimerar du dig med Mobilt BankID eller personlig kod.

För meddelanden via vår Facebooksida vill vi att du håller en trevlig och saklig ton. Vi kommer att plocka bort meddelanden som är av kränkande karaktär. Användare som bryter mot reglerna kan komma att blockeras. Vi ber dig att respektera Facebooks regler och svensk lag, särskilt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kommentarer eller meddelanden får till exempel inte innehålla:

  • Obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material
  • Länkning till sidor som innehåller olagligt material
  • Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • Olaga våldsskildring eller pornografi
  • Hot, skvaller eller lögner
  • Förtal, personangrepp eller ärekränkande inlägg
  • Svordomar eller obscena ord
  • Kommersiella budskap

Vi skickar aldrig ut meddelanden där vi ber dig att lämna ut personliga uppgifter eller att logga in på internetbanken via en direktlänk. Får du sådant meddelande från någon som uppger sig vara anställd i Sparbanken Sjuhärad, kontakta oss omedelbart.

Sparbanken Sjuhärad behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen (GDPR). Att använda Facebook innebär i dagsläget att dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje land utanför EU/EES-området. Tredje land omfattas inte av GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende, bland annat när det gäller möjligheter för myndigheter i tredje landet att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Sparbanken Sjuhärad är behjälplig att, så långt det är möjligt, ytterligare informera dig om integritetslagstiftningen och skyddsläget för personuppgifter i tredjelandet.

För information om Sparbanken Sjuhärads personuppgiftsbehandling, se sparbankensjuharad.se/gdpr.