Varför?

Vad innebär hållbarhet för dig som fastighetsägare och företagare? För att svara på den frågan bjuder vi in till ett seminarium om klimatutmaningar och cirkulärt tänkande i fastighetssektorn. Seminariet vänder sig framför allt till dig som är fastighetsägare eller fastighetsutvecklare i ett byggbolag. Men vi är övertygade om att även du som är generellt intresserad av företagande i kombination med klimatfrågan kommer få med dig något från dessa tillfällen.

Tillfälle 1 - Torsdagen 31 mars

Hur påverkas företag av såväl fysiska som samhälleliga förändringar kopplat till klimatfrågan?
Vi ger vid detta första tillfälle en kontextuell bakgrund kring klimatfrågan och dess påverkan
på de spelregler som råder för företag i stort och den byggda miljön specifikt.

Tillfälle 2 - Torsdagen 28 april

Hur minskar man sin påverkan på klimatet och hur rustar man sig för en varmare framtid?
Vid detta tillfälle tittar vi på begreppen klimatåtgärd och klimatanpassning. Vi ges exempel på åtgärder utifrån såväl den enskilda fastigheten som ett mer övergripande planeringsperspektiv.

Program vid båda tillfällena

  • 08:00 Frukost och mingel
  • 08:30 Seminarium
  • 09:15-09:30 Frågestund

Plats

Sparbanken Sjuhärad i Borås, ingång Åsbogatan 8

Föreläsare

  • Linnea Hedin, Tengbom arkitekter
  • John Vleugels Antonson, Wesslau Söderqvist (WSA)
  • Felix Ljungberg, Asterias Group