Hoppa till textinnehållet

Veckopengens dag – 28 oktober

Two kids and a dad with pumpkins.

Vi har lärt barn om pengar så länge vi kan minnas. Genom tidningen Lyckoslanten som började ges ut redan 1926, Ung ekonomi-föreläsningar på skolor och föreningar över hela landet och genom att ständigt ta upp frågan, vill vi bidra till att kommande generationer får förutsättningar att skapa en sund och hållbar privatekonomi.

För att påminna om hur viktigt det är att prata om pengar med barn vill vi nu införa Veckopengens dag den 28:e oktober varje år, med start 2020. 

Bakom initiativet står Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom och också chefredaktör för Lyckoslanten. Han berättar lite om tankarna. 

Varför är det viktigt att ge barn vecko- eller månadspeng?
”Många barn växer upp med bristande kunskaper i privatekonomi. Kunskapsbristerna ökar risken för betalningsanmärkningar, överskuldsättning och en ökad stress över ekonomin. Att ge barnen en regelbunden veckopeng och månadspeng är ett bra sätt att lära barnen hushålla med begränsade resurser och förstå pengars värde och ett bra första steg på kunskapstrappan. I förlängningen handlar det om att öka barnens möjligheter att förverkliga sina drömmar och att kunna leva det liv de vill genom en sund och hållbar ekonomi."

Vad hoppas du att initiativet ska leda till? 
"Jag hoppas att vi får en så stor uppslutning som möjligt kring vårt förslag att införa veckopengens dag att det blir en egen dag i kalendern. Att engagera sig genom att dela informationen till andra och prata där hemma är ett bra sätt att både visa skola, myndigheter, företag och andra föräldar att det finns ett stort engagemang för en så viktig samhällsfråga som våra barns kunskaper i privatekonomi.”

Sju tips om veckopeng och månadspeng!

Att få eget ansvar för en mindre summa pengar, till exempel genom månadspeng, är ett utmärkt sätt att lära barn om pengars värde och att hushålla med begränsade resurser. Här får du tips som bäddar för en bra start.

Two kids on a sledge.

kan du lära barn om pengars värde

Barn som tidigt lär sig hushålla med sina pengar, förstår pengars värde och sparar regelbundet, känner mindre oro och stress kring ekonomi. De bråkar också mindre om pengar med sina föräldrar.

Kids in the garden playing with wooden boards.

kan barn träna att hantera pengar

Att få eget ansvar för en mindre summa pengar, till exempel genom månadspeng, är ett utmärkt sätt att lära barn om pengars värde och att hushålla med begränsade resurser. Här får du tips som bäddar för en bra start.

Young woman drinking a hot beverage by the sea

Lyssna vår podd!

Veckopeng eller månadspeng? Ja, den frågan får du svar på i det här avsnittet av ”Låt oss prata”, Swedbanks podd om privatekonomi.

Tidningen Lyckoslanten

Lyckoslanten och Spara & Slösa har i många år inspirerat barn till ekonomiskt hållbart tänkande med frågor som: Vad är privatekonomi? Hur når jag mina drömmar? Vad vill jag förändra i mitt liv - och i samhället?

Privatekonomi i skolan

Vi vill ge ungdomar ökade kunskaper och förståelse för hur de genom olika val kan påverka sin privatekonomi - både nu och längre fram i livet.