De inspirerande föreläsningstimmarna under Mina Möjligheters Dag kan betyda en hel del. Inte minst för de åtta elever som fått ta emot varsitt stipendie på 5 000 kronor vid en ceremoni på Sparbanken Sjuhärad den 18 maj. Alla elever som i år går andra läsåret på någon av gymnasieskolorna i Borås, Mark och Svenljunga och deltagit i Mina Möjligheters Dag har haft möjlighet att ansöka om ett stipendium. Eleverna har i sin ansökan fått gestalta hur Mina Möjligheters Dag inspirerat dem till en lyckad gymnasietid samt hur de upplever att deras gymnasietid motiverar och ger möjligheter att komma vidare i arbetslivet eller med studier. Dessutom har tre lärare tilldelats varsitt stipendie på 7 000 kronor för att de under en längre tid har främjat och arbetat systematiskt med värdegrundsfrågor på sin skola. Lärarna har nominerats av chef eller kollega.

Stipendiemottagarna är:

(elever)
Florian Krasniqi, Marks Gymnasieskola
Casper Johansson, Almåsgymnasiet
Yasmin Mubarak Ibdow, Almåsgymnasiet
Alva Bergkvist, Almåsgymnasiet
Erika Alvhage, Almåsgymnasiet
Ida Nordlund, Bäckängsgymnasiet
Ester Andersson, Bäckängsgymnasiet
Wilma Adcook, Bäckängsgymnasiet

(lärare)
Ann Jaldevik, Almåsgymnasiet
Martin Idehall, Sven Eriksonsgymnasiet
Malin Andersson Olsson, Viskastrandsgymnasiet

Juryn har bestått av gymnasiechefer från skolorna i Borås Stad samt representanter från Sparbanken Sjuhärad AB och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Mina Möjligheters Dag

Mina Möjligheters Dag är ett samarbete som påbörjades 2011 mellan Sparbanken Sjuhärad AB och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad i samarbete med Utbildningsförvaltningen Borås Stad. Under en halvdag får alla gymnasieelever i årskurs ett i Borås Stad samt Mark och Svenljunga kommuner ta del av inspirerande föreläsningar inom etik, moral och värdegrund kopplat till Borås Stads vision ”Lust att Lära - möjlighet att lyckas”. Våren 2015 förstärkte vi samarbetet genom att gå vidare med en årlig uppföljning av Mina Möjligheters Dag i form av en ceremoni med utdelning av stipendier.