Sparbanksstiftelsen Sjuhärad är majoritetsägare i Sparbanken Sjuhärad. Tillsammans med stiftelsen verkar banken för en positiv samhällsutveckling som gör Sjuhärad till en attraktiv plats att leva på. Detta gör vi bland annat genom olika samarbetsprojekt såsom Mina Möjligheters Dag, Uppföljning Mina Möjligheters Dag, Projekt Värdeskapande, Ung Ekonomi och Days of Knowledge.