Därför är hållbarhet ine bara ett visionärt begrepp eller långsiktiga mål för uss, utan en del av bankens och våra medarbetares vardag.