Hoppa till textinnehållet

Sparbanken Sjuhärad i samhället

Children blowing soap bubbles.

Sparbanken Sjuhärad arbetar för ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Grunden till vår affär och verksamhet bygger på en välmående bygd där människor mår bra och näringslivet utvecklas på ett sunt vis. Därför poängterar såväl vision och mission som kärnvärden hållbarhet ur olika perspektiv.

Vår huvudägare Sparbanksstiftelsen Sjuhärad kan genom utdelning på stiftelsens aktieinnehav i banken varje år dela ut bidrag till projekt inom forskning, utbildning, näringsliv, kultur och idrott.

Sedan stiftelsen grundades år 1998 har totalt 226 miljoner kronor delats ut till 1.803 olika projekt i vårt verksamhetsområde. Banken har även flera samarrangemang med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Samhällsengagemang sedan 1831

Vårt samhällsengagemang började redan 1831 när banken grundades och är lika viktigt i dag. Vi är initiativtagare till och engagerar oss i flera konstruktiva projekt. Genom initiativen sprider vi kunskap och rustar unga för framtiden.

  • Sparbanken Sjuhärads historia

    Sparbanken Borås grundades 1831 på ett initiativ av kyrkoherden Anders Bjursten. Banken var då, och är sedan dess, en fristående bank.

    Bankens historia
  • Hållbarhet

    Vi arbetar för ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Grunden till vår affär och verksamhet bygger på en välmående bygd där människor mår bra och näringslivet utvecklas på ett sunt vis.

    Hållbarhet