Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Företagsjuridik
Internetbank, app och BankID
Bedrägeri och säkerhet
Din verksamhet
Bli företagskund

Utlandsaffärer i Sjuhärad, en del av vår historia

Bättre Affärer

Som vi alla vet så började textilbygden Sjuhärad med egen produktion under första halvan av 1900-talet. Under många år byggdes framgångsrika företag upp, för att sedan under 50- och 60-talet prövas hårt i tekokrisen. Produktion och fysiskt arbete byttes ut mot design och specialistkompetens, och idag är vi primärt en importerande region.

Med det sagt finns det även ett flertal exporterande bolag, som dessutom är ledande på sina marknader. Vi är helt enkelt en bygd med ena foten utanför Sverige, och det är därför Sparbanken Sjuhärad som enda sparbank i Sverige har en egen utlandsavdelning som servar båda företag och privatpersoner.

Valuta

Utlandsavdelningen erbjuder rådgivning inom hur man som företag kan optimera sin valutahantering och/eller finansiera sin verksamhet med utländsk valuta. I detta ingår valutahandel, direkt och på termin, samt valutakrediter. Vi jobbar nära CFO och ekonomifunktionen för att eliminera valutarisk och på ett så effektivt sätt som möjligt hantera in- och utbetalningar i utländsk valuta.

Som privatperson kopplas utlandsavdelningen ofta in i samband med boende utomlands eller om man ska investera i utländska bolag.

Trade Finance

När man bedriver handel med utlandet, import eller export, så kan man dra nytta av så kallade trade finance-lösningar. Detta är metoder för finansiering av handel som funnits så länge banker existerat, och styrs idag av internationella regelverk skrivna av Internationella Handelskammaren.

Remburser, garantier och inkasson är tre varianter av trade finance-lösningar som erbjuder olika nivå av skydd och gör din import- eller exportaffär smidigare och billigare. Som företag drar man nytta av vår banks relationer med utländska banker för att bygga förtroende och tillit hos dina leverantörer och kunder.

Vår utlandsavdelning har lång erfarenhet av dessa lösningar och erbjuder rådgivning genom hela processen efter behov.

Internationella betalningar och utländska banker

När man gör betalningar till olika länder kan det ibland vara svårt att veta vad som gäller angående vilka uppgifter som krävs för att betalningen ska komma fram. IBAN är ett sådant system som används i Europa och några fler länder. Andra länder som USA, Kanada, Australien och Kina har sina egna system för detta.

I samband med större affärer eller investeringar så kan det även vara kritiskt att pengar kommer fram snabbt och utan risk för dröjsmål. Det kan även så att företag har behov av att ha konto och andra tjänster hos en lokal bank, för att serva kunder eller leverantörer på plats. Utlandsavdelningen både utför och rådger inom dessa områden för att identifiera behov och underlätta för dig som kund.

Johan Moberg
Affärsansvarig Utland

033-16 68 42