När ni skickar in en ansökan via våra kontaktvägar för ett Grönt fastighetslån gör vi en kontroll av fastigheten eller byggnaden. Det gör vi för att se att den uppfyller våra krav för grönt fastighetslån.

Fastigheter med byggår till och med 2020

Ett av kriterierna nedan behöver vara uppfyllda för att fastigheten ska klassificera sig för grön finansiering.

 • Energiklass A eller B enligt energideklaration giltig hos Boverket.
 • Ett primärenergital som ligger i topp 15 procent i Sverige utefter byggnadskategori. Detta gäller för energideklarationer from 2020-09-01.
 • Något av nedanstående certifikat.

Certifikat

 • Svanen.
 • Miljöbyggnad (minst "silver").
 • Green Building.
 • Passivhus.
 • Även andra certifikat likvärdiga med ovan kan godkännas efter granskning.

Fastigheter med byggår från och med 2021

Ett av kriterierna nedan behöver vara uppfyllda för att fastigheten ska klassificera sig för grön finansiering.

 • Energiklass A eller B enligt energideklaration giltig hos Boverket.
 • Primärenergital 20 procent lägre än kravet i BBR 29.
  För mer information om vilka nivåer som är gällande kontakta Kundcenter eller kundansvarig.
 • Större renoveringar med avsikt att minska energiförbrukning med minst 30 procent.
 • Något av nedanstående certifikat.

Certifikat

 • Svanen.
 • Miljöbyggnad (minst "silver").
 • Green Building.
 • Passivhus.
 • Även andra certifikat likvärdiga med ovan kan godkännas efter granskning.

Priset är alltid individuellt och påverkas av er ekonomi och ert bankengagemang.

Frågor om våra kriterier?

Har ni frågor om våra kriterier och vilka olika miljöcertifieringar som krävs för vårt gröna fastighetslån? Då är ni välkomna att kontakta oss via en ansökan online via din internetbank eller app. Du kan också kontakta din kundansvarige eller ringa oss.

Ansök om lån digitalt eller via telefon