Under "Ändring av uppgifter - 3 steg" har ni nu kommit till "2. Fyll i och skicka ändringsformuläret". Nedanstående dokument ska skickas in tillsammans med ändringsformuläret:

  • Senaste antagna stadgar
  • Senaste årsmötesprotokollet
  • Protokoll från styrelsemöte   
  • Blanketten Fullmakt ideell förening

Dokumenten ska sparas i format doc/docx eller pdf och skickas till

Gällande ändringarna

Följande genomförda ändringar i föreningen måste meddelas banken.

  • Företrädare
  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter
  • Föreningens namn
  • Stadgar

Formuläret är förberett för alla typer av ändringar. Men fyll bara i de förändringar ni gjort. Det är alltså tillåtet att lämna fält tomma.