Som ideell föreningskund behöver vi få veta när ni ändrar:

  • Företrädare gentemot banken
  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter

Vi behöver få in ändringsformulär, protokoll och stadgar. Följ steg 1-3 nedan.