Hoppa till huvudinnehåll

Lantbrukarna bävar för framtiden

Male farmer with cows

Lönsamheten för Sveriges lantbrukare har förbättrats och de upplever ett ökat förtroende från konsumenterna. Men sämre tider är i antågande. Ökade kostnader för insatsvaror, drivmedel, el och räntor förväntas pressa branschen det kommande året. Det visar höstens Lantbruksbarometer från Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Ludvig & Co.

Lantbrukarna som helhet har en mer positiv syn på lönsamhet nu än i våras. Samtidigt spår de att sämre tider är i antågande och är mer pessimistiska inför framtiden.


Lantbruksbarometern visar att lantbrukarnas lönsamhet varierar mycket beroende på produktionsgren. Mjölkproducenter och växtodlare upplever en positiv lönsamhet, medan gris- och nötköttsproducenter upplever en mycket låg lönsamhet.

Satsningar på hållbarhet har gett resultat

Så många som 66 procent av lantbrukarna upplever att konsumenterna har förtroende för dem – en ökning med åtta procentenheter jämfört med i fjol. Störst förtroende tycker sig grisköttsföretagen se. Lägst förtroende upplever växtföretagen.

Ökad skuldsättning och skenande priser pressar näringen

Den totala skuldsättningen inom svenskt lantbruk ökade 2021 med 17,6 miljarder. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2020.


– Räntekostnaden har fyrdubblats på ett år. Vi ser även stigande priser på drivmedel, el och insatsvaror och det kommer drastiskt försämra lantbrukarnas marginaler. Industrin och dagligvaruhandeln behöver omgående komma överens om höjda avräkningspriser, annars kommer Sveriges lantbrukare att gå på knäna det kommande året, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och lantbruk, Swedbank.

Ulf Möller, ansvarig för Skog och lantbruk på Swedbank