Hoppa till huvudinnehåll

Närheten ännu viktigare i turbulenta tider

Jonathan Mustonen och Deli Berisha
Genom tät dialog och stort engagemang har duon goda insikter i vilka frågor som rör sig i företagarnas huvud just nu.

I en alltmer orolig omvärld är det fortfarande en sak du kan vara säker på. Din lokala sparbank finns närmare än någonsin.

I det ekonomiska läge som råder just nu väcks många frågor. Osäkerheten och instabiliteten på marknaderna bidrar till oro för både privatpersoner och företag. En bärande del i sparbanksidén handlar om närhet. Att vi genom stark lokal närvaro ska finnas nära våra kunder och kunna erbjuda råd och stöd. Det här är tycker vi är än viktigare att prata om i tider som dessa, då många säkert har behovet av support eller goda samtal.

På Sparbanken Sjuhärads företagsavdelning i Borås arbetar Jonathan Mustonen och Deli Berisha nära våra lite mindre företag. Genom tät dialog och stort engagemang har duon goda insikter i vilka frågor som rör sig i företagarnas huvud just nu. En vanlig fråga handlar föga överraskande om det förändrade ränteläget.

 

- Det är det allra vanligaste just nu, vilket inte är så konstigt, säger Jonathan och Deli. Det är en stor fråga som får mycket utrymme i media och som har stor påverkan både på hushållen och företagen. Många är oroliga för vad som händer om räntan fortsätter att stiga. Rådet är att göra ett stresstest för ditt företag. Vad händer om räntan stiger mer?

Vilket är ditt bästa råd till företagare just nu?

- Se till att ha bra koll på dina intäkter och utgifter, ha en genomarbetad budget. Gör också en känslighetsanalys och undersök vilka effekter som följer om omsättningen går ned kraftigt. Är din affär känslig för beteendeförändringar i en lågkonjunktur? Allt det där är viktigt att tänka på när man planerar sin verksamhet framåt, säger Jonathan och fortsätter:


- Det kan också vara klokt att se över företagets sparande. Det blir kanske än viktigare att ha en buffert för oförutsedda händelser. Se också till att ta hand om dig och själv och dina anställda genom att satsa på trygghet genom pensions- och försäkringslösningar som passar just dig och ditt företag.

 

Vad kan man få hjälp med av banken?

- Vi finns här för våra kunders skull, säger Deli. Vi vill ha en nära dialog med företagen i Sjuhärad för att kunna hjälpa till med det vi kan. Ju närmre kontakt med banken desto större möjlighet att vi tillsammans kan hitta en bra, skräddarsydd lösning för just ditt företag oavsett om det handlar om finansiering, betalningslösningar eller sparande.

 

Jonathan Mustonen
- Det kan vara klokt att se över företagets sparande, säger Jonathan Mustonen.
Jonathan Mustonen
- Vi vill ha en nära dialog med företagen i Sjuhärad för att kunna hjälpa till med det vi kan, menar Deli Berisha.