Hoppa till huvudinnehåll

Sparbanken Sjuhärads kliv – mot att bli en hållbar bank

Sparbanken Sjuhärad har framgångsrikt emitterat bankens första gröna obligationer.

Hållbarhet är en central del av Sparbanken Sjuhärads uppdrag. Arvet med sparbanksidén och samhällsuppdraget förvaltar vi med stolthet än idag. Att bidra till positiv utveckling, ta ansvar och göra skillnad är självklart för oss. Därför är det också naturligt att vår finansiella verksamhet genomsyras av hållbarhet. Bankens utlåning står för en betydande del av vår indirekta miljöpåverkan. Att nu ge ut våra första gröna obligationer tydliggör vår ambition när det gäller miljö och hållbarhet och hur vi kan bidra till grön omställning.

Emissionerna genomfördes den 9 maj i enlighet med bankens MTN-program och ramverk för gröna obligationer. Intresset från investerare var mycket stort, vilket gjorde att villkoren förbättrades samtidigt som emissionsvolymen ökades från tänkta 500 miljoner kronor till 700 miljoner. Emissionen bestod av två obligationer – den ena om 500 miljoner med fyra års löptid och den andra om 200 miljoner med fem års löptid.

Det nya kapitalet kommer att finansiera och refinansiera utlåning med tydligt hållbarhetsfokus. Bankens ramverk för gröna obligationer innehåller kategorierna gröna byggnader, hållbart jordbruk, hållbart skogsbruk, energieffektivisering, hållbara transporter och förnybar energi.

- Vi är väldigt glada och stolta över våra första gröna obligationer. Det stora intresset och det goda utfallet visar att investerarna har stort förtroende för Sparbanken Sjuhärad, både som en stabil bank med hög kreditvärdighet och som en långsiktig och hållbar aktör, säger Petter Hedihn - VD på Sparbanken Sjuhärad.

Vi har också en mäklad försäkringsaffär som innefattar kunder som har sina pensions- och försäkringslösningar i annan bank eller försäkringsbolag. Detta hanterar jag med hjälp av en skötselfullmakt som innebär att jag får tillgång till kundens försäkringsengagemang hos andra försäkringsbolag och banker. Jag hjälper även kunder som vill teckna traditionellt förvaltad försäkring i Skandia och Folksam.

Petter Hedihn
Petter Hedihn, VD på Sparbanken Sjuhärad