• Kopia av legitimation/-er för VD och firmatecknare
  • Protokoll från konstituerande möte
  • Registreringsbevis
  • Godkännande av ev. omyndig person

Dokumenten ska sparas i format doc/docx eller pdf och skickas till

Ansökan UF

Fyll i och skicka in ovan nämnda dokument samt formuläret nedan senast en vecka innan innan den informationsträff ni anmäler er till.