Hoppa till textinnehållet

Stöd till företag - coronapandemin

Många företag har påverkats av pandemin. Även om de flesta restriktionerna har släppt finns det en del statliga stöd att söka för dig som företagare. Även vi fortsätter vårt arbete med att erbjuda olika lösningar för att hjälpa er. Här får du som företagare översikt över vilka stöd du kan söka.

Statliga stöd till dig som företagare

 1. Likviditetsförstärkning

  Regeringens åtgärder för dig som behöver förbättra likviditeten i företaget innefattar bland annat möjligheten att ansöka om att skjuta upp betalningar för arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

  Likviditetsförstärkning (skatteverket.se)

 2. Stöd för korttidsarbete

  Från och med den 1 oktober 2021 gäller permanent lag för stöd vid korttidsarbete, inklusive ett karenskrav.

  Korttidsarbete (tillväxtverket.se)

 3. Omställningsstöd och omsättningsstöd

  Ansökan om omställningsstöd och ansökan om omsättningsstöd för enskild näringsidkare samt för handels- och kommanditbolag är stängd.

  Däremot kan företag som har drabbats särskilt hårt av restriktionerna i samband med coronapandemin under perioden augusti 2020-september 2021 ansöka om stöd till och med den 31 december 2021.

  Omställningsstöd till särskilt drabbade företag (skatteverket.se)

 4. Hyresstöd

  Läs om villkor för företagare för att få hyresstöd. 

  Hyresstöd (regeringen.se)

 5. Evenemangsstöd

  Stödet går att söka till och med 31 december 2021 och avser evenemang som planerats under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller i stor utsträckning måste begränsas i till följd av covid-19. Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare. För stöd vid idrottsevenemang gäller att det ska vara utanför idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverksamhet, exempelvis motionslopp och cuper.

  Stöd kan ges för kostnader som är direkt nödvändiga för det specifika evenemanget och som har uppkommit efter den 1 januari 2021.

  Evenemangsstöd (regeringen.se)

  Så söker du stödet (skatteverket.se)

 6. Marknadsföring för företaget vid a-kassa

  Mellan den 1 juni och 31 december 2021 är det tillåtet för företagare att samtidigt som man tar ut a-kassa göra marknadsföringsinsatser som till exempel kontakt med kunder och leverantörer eller uppdatera företagets webbplats och sociala medier. Detta får man dock endast göra syftet med dessa åtgärder är att senare kunna återuppta verksamheten.

  Läs mer på regeringen.se

 7. Statligt lån för återbetalning till resenärer för inställda ombokningsresor

  Fram till den 31 augusti 2021 kunde arrangörer eller återförsäljare av paketresor ansöka om ett statligt lån för att betala tillbaka pengar till paketresenärer för avbeställda eller inställda ombokningsresor. Om du ansökt går det att komplettera ansökan efter det datumet men inte lämna in en ny ansökan

  Lär mer på kammarkollegiet.se

Mer information